KYBERCENTRUM - Centrum kybernetické bezpečnosti

Centrum kybernetické bezpečnosti, z.ú. (KYBERCENTRUM) chce být respektovaným zprostředkovatelem nejlepší praxe a subjektem významně se podílejícím na šíření osvěty, výměně informací a vzdělávání v oblasti kybernetické bezpečnosti a kybernetické obrany zejména mezi mládeží, studenty a učiteli. KYBERCENTRUM navazuje na vizi odborníků, dlouholetých členů Pracovní skupiny kybernetické bezpečnosti AFCEA, a na jejich práci, která v oblasti kybernetické bezpečnosti započala již v roce 2004.

Naše cíle vychází z potřeb moderní společnosti závislé na informačních a komunikačních technologiích. Z potřeby vyhledávat, motivovat a připravovat mladé lidi se zájmem o kybernetickou bezpečnost a obranu, a poskytovat celoživotní vzdělávání a podporu lidem pohybujících se v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Centrum kybernetické bezpečnosti, z.ú. (KYBERCENTRUM) navazuje na vizi odborníků, dlouholetých členů pracovní skupiny kybernetické bezpečnosti AFCEA.

Naše cíle

Naše cíle vychází z potřeb moderní společnosti závislé na informačních a komunikačních technologiích.

všeobecná osvěta

Všeobecná osvěta v oblasti kybernetické bezpečnosti a kybernetické obrany

podpora mladých talentů

Podpora mladých talentů a studentů se zájmem o kybernetickou bezpečnost

podpora školám a učitelům

Metodická a informační podpora školám a učitelům

Organizace osvětově-odborných soutěží v kybernetické bezpečnosti

Výměna informací o trendech a hrozbách v oblasti kybernetické bezpečnosti

Celoživotní vzdělávání odborné i laické veřejnosti v oblasti kybernetické bezpečnosti

Vzájemná, široká spolupráce mezi neziskovými organizacemi a veřejnou správou

Mezinárodní spolupráce v oblasti kybernetické výchovy a osvěty

Naše aktivity & projekty

Aktuální vlastní a podporované projekty

Program celoživotního vzdělávání v oblasti kybernetické bezpečnosti

Národní soutěž ČR v kybernetické bezpečnosti je soutěží žáků a studentů ve věku 9 – 25 let ve znalostech a dovednostech z oblasti kybernetické bezpečnosti, informačních a komunikačních systémů. Soutěž je organizována od roku 2016 pracovní skupinou kybernetické bezpečnosti a partnery za odborné garance Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) a je součástí evropské iniciativy European Cyber Security Challenge (ECSC) podporované evropskou agenturou pro kybernetickou bezpečnost (ENISA).

Soutěž zařazena do Informativní seznamu soutěží a přehlídek MŠMT.

Více informací

Kyberpohádky

Cílem projektu KYBER POHÁDKY je vzdělávat nejmladší generaci a jejím prostřednictví i rodiče a prarodiče o nástrahách kybernetického prostoru a základních znalostech a dovednostech, jak se v kybernetickém prostoru chovat. Projekt vznikl za podpory Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) a partnerů, například společnosti Vodafone.

Projekt Kyberpohádky získál několik ocenění:

- Vítěz EU ENISA European Cyber Security Month Award 2023 - Best Educational Material

- Vítěz AFCEA International IDEA Award 2023

- Finalista European Digital Skills Award 2023

- 2. místo P.R. Lemur Award v kategorii Technologie (ICT)

Kniha Kyberpohádek je přeložena do několika jazyků (Angličtina, Němčina, Slovenština). Na motivy knihy Kyberpohádek bylo vyvtořeno maňáskové divadélko a divadelní inscenace.

Více informací Video upoutávka Pohádky na webu EU-ECSM (Angl.)

Kyber říkanky

Centrum kybernetické bezpečnosti a partneři organizují soutěž pro všechny věkové kategorie s cílem vytvořit osvětové – kyber výchovné básničky a říkanky pro děti ve věku od 4 let. První ročník soutěže proběhl v létě roku 2021. Soutěže se zúčastnilo více než 30 soutěžích.

Zobrazit PDF dokument

Kniha Kryptologie, šifrování a tajná písma

V současné době se vlivem nestabilní situace ve světě a vzhledem k novým výzvám z posledních let, jako je ochrana osobních údajů, ochrana kritických a významných informačních systémů, ochrana telekomunikačních dat, ochrana bankovních systémů, ochrana uživatelského prostředí, bezpečnost internetového prostředí atd. velmi zvýšil zájem o informační a kybernetickou bezpečnost. Nedílnou součástí tohoto zájmu je zvýšený zájem o kryptologii.

KYBERCENTRUM vydalo knihu předního českého kryptologa a popularizátora Pavla Vondrušky, která dokazuje, jak může věda o kódech a šifrách být fascinující a dobrodružná.

Kniha je určena nejen široké veřejnosti, ale součástí projektu je knihu dostat i do škol a ke studentům a studentkám se zájmem o tuto oblast. Pokud máte o knihu zájem můžete ji získat v rámci crowdfundingové kampaně a zároveň tak podpořit i výrobu a distribuci této knihy mezi studenty a vybrané základní a střední školy.

E-shop Kybercentra

Studentský kybernetický akcelerátor

Hlavním cílem Studentského kybernetického akcelerátoru (SKA) je vytipování důležitých, pro budoucnost kybernetické a informační bezpečnosti a kybernetické obrany zásadních témat, pro které neexistuje dostatek informací anebo odborníků, a zapojení mladých talentů do projektů nad těmito tématy založenými.

Pro každý projekt SKA bude vybrána skupina mladých talentovaných lidí, kteří pod odborným a metodickým vedení se budou danému tématu věnovat, rozšiřovat své znalosti z oblasti KB/KO, příslušnou oblast studovat a spoluvytvářet pilotní projekt (produkt). Na projektech se budou podílet rovněž odborní, akademičtí partneři, kteří budou poskytovat
nejen metodickou a odbornou podporu, ale i využívat výsledky těchto projektů, případně na jednotlivé projekty navazovat.

Projekt vzdělávání učitelů

Realizujeme a podporujeme projekty vzdělávání učitelů. Společně s Jihočeskou hospodářskou komorou jsme zorganizovali pět seminářů a webinářů pro učitele středních škol z Jihočeského kraje na téma "Jak učit kybernetickou bezpečnost". Co má být obsahem výuky, metodická podpora, platforma pro výuku kybernetické bezpečnosti, apod. Akce se zúčastnilo téměř 20 učitelů z 12 středních škol

Podpořili jsme Kurz CompTIA Security+ pro středoškolské pedagogy realizovaný společností Netlles. Kurz byl rozdělen do deseti dvouhodinových přednášek v období od 21. 9. do 30. 11. 2022. Jednotlivé přednášky postupně pokryly všechna témata obsažená v oficiálním přípravném kurzu pro výše jmenovanou certifikaci a každý z účastníků obdržel elektronickou verzi souvisejících studijních materiálů. Kurzu se zúčastnilo celkem 28 pedagogických pracovníků ze 17 středoškolských institucí, přičemž účast 7 pedagogů byla sponzorována KYBERCENTREM.

Aktivně jsme se zapojili do několika konferencí a webinářů zaměřených na vyhledávání a podporu nadaných dětí a studentů v oblasti kybernetické bezpečnosti, například konference ALEF SECURITY TALK, DigiDay v rámci Festivalu bezpečnějšího internetu (FBI Fest) organizovaného NÚKIB v říjnu 2022 a projektů Digikoalice.

Pro rok 2023 připravujeme několik akcí pro učitele základních škol zaměřených na digitální kompetence, RVP Nová informatika, digitální technologie a kybernetickou bezpečnost. Akce připravujeme ve spolupráci s Digikoalicí, NPI ČR a dalšími partnery.

Projekt KYBER CENA ROKU

Výrazný nárůst využívání informačních a komunikačních technologiía rychlý rozvoj digitálních služeb společně podporují růst ekonomiky i celé společnosti, zároveň se však stejnou měrou zvyšuje závislost společnosti na těchto technologiích a roste riziko jejich zneužití. Díky úzkému propojení digitálního a fyzického světa mohou útoky na informační a komunikační infrastrukturu vést nejen k rozsáhlým ekonomickým a materiálním škodám, ale i ke ztrátám na životech.

Tento stav vede k rozšiřování požadavků na zvyšování povědomí o hrozbách a rizicích v oblasti kybernetické bezpečnosti, na dostupnost a odbornou úroveň nových expertů, na zvyšování zájmu managementu organizací o kybernetickou bezpečnost a osvětu, na podporu investic do oblasti ICT a kybernetické bezpečnosti.

kybercena

 

Motto:

„Pro bezpečný kybernetický prostor“

Centrum kybernetické bezpečnosti, z.ú.

Práci těch nejlepších osobností, organizací, projektů, učitelů a studentů v oblasti kybernetické bezpečnosti je nezbytné ocenit a propagovat. Dobré příklady budou inspirovat další. Proto iniciativa na vznik soutěže KYBER CENA ROKU – „ceny v oblasti kybernetické bezpečnosti“.

Více o projektu

Pro média

Grafický manuál a tiskové zprávy

Kybercentrum se zúčastnilo akce DIGI DEN, kde prezentovalo CYBER ESCAPE ROOM
18. dubna 2023 | Reportáž
Mají se děti seznamovat s hrozbami a rizky v kybersvětě? - Rozhovor se spoluautorem Kyberpohádek
2. listopadu 2022 | DVTV Interview
Tisková zpráva z křestu knihy Kyberpohádek
4. října 2022 | Tisková zpráva
Tisková zpráva z národního finále NSKB6
19. května 2022 | Tisková zpráva
Kybernetická bezpečnost pro všechny generace
22. ledna 2022 | Video pozvánka
Rozhovor s ředitelem Kybercentra na téma vzdělávání dětí a mládeže v oblasti kybernetické bezpečnosti
6. listopadu 2021 | Zobrazit článek

Partneři Kybercentra

logoznak AFCEA logoznak ECSM logoznak NPI ČR Digikoalice logoznak Jihočeská hospodářská komora logoznak JHK.cz

Partneři projektů Kybercentra

Realizace národního finále NSKB v roce 2022 (rozhodnutí č. 0003/8/SOU/2022) a účasti národního týmu na ECSC 2022 (rozhodnutí č. 0003/10/SOU/2022) byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

MŠMT

Významný Zlatý Partner národní soutěže a národního týmu ECSC 2022

Zlatý partner NSKB6

Partneři Národní soutěže ČR v kybernetické bezpečnosti

Zpravodaj Kybercentra

Od roku 2023 nepravidelně (maximálně čtyřikrát ročně) vydáváme Zpravodaj s informacemi o akcích, aktivitách a projektech Kybercentra a našich partnerů. Máte-li zájem náš Zpravodaj dostávat na Váš e-mail, zeregistrujte se zde.

Zpravodaj č. 1

Kontakty

KyberCentrum - Centrum kybernetické bezpečnosti, z.ú.

Kontaktní údaje:

Centrum kybernetické bezpečnosti z.ú.
sídlo: Dopravní 500/9,
104 00 Praha 10
IČ 107 87 895
DIČ CZ10787895

Kontaktní telefon:

770 642 423

Kontaktní e-mail:

reditel@kybercentrum.cz

Korespondeční adresa:

Centrum kybernetické bezpečnosti, z. ú
Budova: Progres Partners Adv. Brigádníků 44/2
100 00 Praha 10

ID datové schránky:

hjqw92a

Fakturační údaje:

Centrum kybernetické bezpečnosti z.ú.
sídlo: Dopravní 500/9
104 00 Praha 10

IČ 107 87 895

č.ú. Fio Banka, a.s.
2301983345/2010

Napište nám

Centrum kybernetické bezpečnosti

Hashtagy:

#BUDKYBER
#KYBERCENTRUM
#KYBERSOUTEZ
#KYBERPOHADKY
#KYBERRIKADLA
#KYBERPRISLOVI
#KYBERDOPORUCENI