KYBERCENTRUM - Centrum kybernetické bezpečnosti

Vítejte na stránkách KYBERCENTRA - Centra kybernetické bezpečnosti.

Naše cíle

 • Naše cíle vychází z potřeb moderní společnosti závislé na informačních a komunikačních technologiích. Z potřeby vyhledávat, motivovat a připravovat mladé lidi se zájmem o kybernetickou bezpečnost a kybernetickou obranu a poskytovat celoživotní vzdělávání a podporu lidem pohybujících se v oblasti kybernetické bezpečnosti.
 • Našimi cíli jsou zejména:
 • » Všeobecná osvěta v oblasti kybernetické bezpečnosti a kybernetické obrany;
 • » Vzájemná, široká spolupráce mezi neziskovými organizacemi, veřejnou správou, podnikatelskými subjekty a akademickou sférou;
 • » Podpora mladých talentů a studentů se zájmem o kybernetickou bezpečnost a kybernetickou obranu, a to formou vzdělávání, rozvoje jejich dovedností,
 • » Definování profilu bezpečnostních expertů a jejich celoživotní vzdělávání;
 • » Široká spolupráce se zahraničními subjekty zabývajícími se stejnou problematikou;
 • » Prosazení bezpečnostní standardů a standardů interoperability pro monitorovací a vyrozumívací systémy;
 • » Prosazení a podpora legislativního zakotvení bezpečnostních standardů;
 • » Příprava scénářů kritických situací a zajištění modelovacích a simulačních systémů;
 • » Pravidelné pořádání informativních seminářů pro odbornou i širokou veřejnost.

Vlastní a podporované projekty

 

Změna údajů vyhrazena. Aktualizováno dne: 21.9.2021

Kontakt:

E-mail:info@kybercentrum.cz

Hashtagy:

#KyberCentrum
#KyberSoutez
#BudKyber