Zásady ochrany osobních údajů (GDPR)

Zásady ochrany soukromí

Tyto zásady se vztahují na praktické dodržování práva na soukromí z hlediska ochrany osobních údajů v souvislosti s těmito webovými stránkami. Nepřebíráme však odpovědnost za obsah a praktické uplatňování ochrany soukromí na jiných webových stránkách, na které na našich stránkách odkazujeme. Odkazy na jiné stránky nejsou skryté; jsou označeny tak, aby bylo zřejmé, že jde o externí linky.

Všeobecná pravidla

Plně respektujeme Vaše právo na soukromí a neshromažďuje žádné osobní údaje o Vás, pokud jste k tomu nedal(a) prokazatelný souhlas. Pro účely statistického hodnocení návštěvnosti webových stránek náš poskytovatel webhostingu může sledovat IP adresy, z nichž uživatelé na tyto stránky přistupují.

Neshromažďujeme žádné další údaje, které by mohly identifikovat návštěvníky těchto webových stránek. To se však netýká informací, které sdělujete dobrovolně, například prostřednictvím e-mailu. Žádná informace, kterou poskytnete prostřednictvím těchto webových stránek, není bez Vašeho souhlasu zpřístupněna třetí straně a bude použita pouze pro účely, pro které jste je poskytli.

Při zpracování osobních údajů dbáme na dodržování nejpřísnějších norem zabezpečení a důvěrnosti zaručující soulad se zákonem o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Centrum kybernetické bezpečnosti

Hashtagy:

#BUDKYBER
#KYBERCENTRUM
#KYBERSOUTEZ
#KYBERPOHADKY
#KYBERRIKADLA
#KYBERPRISLOVI
#KYBERDOPORUCENI